mandag 22. november 2010

Kald vinter

November er uvanlig kald her i Trøndelag, og det byr på mange spennende muligheter. I helga ble det en liten tur ned til Nidelva, mest for å rekognosere og planlegge, men også for å nye landskapet. Nidelva er ei kort elv, og det er svært skjeldent de nederste delene av elva fryser igjen. Det fører til masse frostrøyk og nedrima trær langs elvebredden. Svaner, ender, skarv og fossekall er fugler man ofte støter på, er man heldig ser man også bever eller oter. Havørn og hauk har sine faste ruter over elvekorridoren på leiting etter mat. Morsomt at det finnes slike områder så nært byen!


En kar jeg kjenner har hytte ikke langt fra elva, og der fores småfuglene vinteren gjennom. Han observerer ofte kattugle der, og røyskatta bor like i nærheten. Snøen i området var full av spor, mus, røyskatt, rev og grevling. Det kan jo bli en morsom vinter!