mandag 8. juni 2015

Noen ganger kan det være innvikla

Vierkratt, Rondane. Sort hvitt, Øyvind Buljo