torsdag 30. september 2010

Nidelven stille og vakker du er


Langt i det fjerne bak fjellene blå
Ligger et sted jeg har kjær.
Dit mine tanker og drømmer vil gå,
Alltid du er meg så nær.
 

Nidelven stille og vakker du er
Her hvor jeg går og drømmer.
Drømmer om deg
som jeg hadde så kjær,
Nu er det bare minner.
 

Den gamle bybro er lykkens portal
Sammen vi seiler i stjernekorall.
Nidelven, stille og vakker du er
Her hvor jeg går og drømmer.
 
 

Nidelva viste seg fra sin flotteste side denne tidlige september-morgenen, med sollys og frostrøyk. Sangen som Oscar Hoddø skrev i 1940 kom straks i mine tanker der jeg sto og beundret elva, dette er virkelig Nidelven stille og vakker!