fredag 5. mars 2010

ReinFikk oppleve reinslakting i fjor, sammen med Michael og Bjørn Oddvar. Det ble mange forsøk på å panorere rein i gjerdet, dette er det bildet jeg ble mest fornøyd med.